Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
OHSAS18001 OHSAS18001 IQNET Management & control, supervise and related management activies 2019-07-07 ~ Đã xác minh
ISO14001 ISO14001 IQNET Management & control, supervise and related management activies 2019-07-07 ~ 2022-07-20 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
UL UL UL Metallic Sprinkler Pipe Schedule 10 steel sprinkler pipe in the 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 5, 6, 8 and 10 in sizes, as per ASTM A795, Grade B Type E. Schedule 40 steel sprinkler pipe in the 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 and 12 in sizes, as per ASTM A53, Grade B Type E. 2017-01-31 ~ Đã xác minh
FM FM FM APPROVALS Steel Pipe for Automatic Fire Sprinkler Systems sch10 and sch40 2018-03-08 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
YOUFA 6858419 YOUFA Minerals & Metallurgy>>Steel>>Steel Pipes 2010-04-26 ~ 2030-04-25
YOFA 6858416 YOFA Minerals & Metallurgy>>Steel>>Steel Pipes 2010-04-27 ~ 2030-04-26

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Above 50 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này